Bostadsrättsprojekt

BRF Sanatorieparken Adolfsberg
Sanatorieskogen 8, 10, 12 & 14, Örebro
Bostadsrätter 35 – 125 kvm
Inflytt 2022

BRF Österport 2 Öster
Förmansgatan 10, Örebro
Bostadsrätter 44 – 171 kvm
Inflytt 2021

BRF Österport 1 Öster
Förmansgatan 4 & 8, Örebro
Bostadsrätter 44 – 171 kvm
Inflytt 2020

BRF Gröngården Södra Ladugårdsängen
Termikgatan 49 A-F, Örebro
Bostadsrätter 41 – 88 kvm
Inflytt 2019

BRF Piloten 2 Södra Ladugårdsängen
Lillbackavägen 11, 13 & 15 Örebro
78 bostadsrätter 39 – 83 kvm
Inflytt 2018

BRF Piloten 1 Södra Ladugårdsängen
Lillbackavägen 5, 7 & 9, Örebro
60 bostadsrätter 45 – 143 kvm
Inflytt 2017

BRF Johannesörten Sörbyängen
Karlsdalsallén 47 A-C, Örebro
70 bostadsrätter 41 – 145 kvm
Inflytt 2017

BRF Eyrafältet 3 Söder
Restalundsvägen 4 – 8 Örebro
36 bostadsrätter 70 – 96 kvm
Inflytt 2016

BRF Eyrafältet 2 Söder
Restalundsvägen 2 Örebro
74 bostadsrätter 26 – 184 kvm
Inflytt 2014

BRF Eyrafältet 1 Söder
Isgatan 3 -11 Örebro
92 bostadsrätter 55 – 129 kvm
Inflytt 2013

Hyreslägenheter

Adolfsberg Centrum
Adolf Mörners Plan 1 B, Örebro
73 hyreslägenheter, 33 – 83 kvm
Inflytt 2023

Kv Piloten Södra Ladugårdsängen
Lillbackavägen 1, 3, 21-27, Örebro
201 hyreslägenheter, 26-96kvm
Inflytt 2021-2022

Kontorshus

Eyracenter 2
Rudbecksgatan 56 & Isgatan 2, Örebro
7 100 kvm – lokaler
Inflytt 2021

Eyracenter 1
Orvar Bergmarks plats 1, Örebro
Lokaler – 5 700 kvm
Inflytt 2016

Parkeringshus

P-hus Österport
Förmansgatan 15, Örebro
252 parkeringsplatser, 3 lokaler
Inflytt 2022

P-hus Piloten
Storbackavägen 10, Örebro
266 parkeringsplatser
Inflytt 2018

P-hus Eyra
Isgatan 4, Örebro
323 parkeringsplatser, 1 lokal
Inflytt 2016