P-hus Piloten

Storbackavägen 10, Örebro

Som en färgklick för området skapar parkeringshuset Piloten en övergång mellan de högre bostadshusen och verksamhetslokalerna med matvarubutik och gym. De färgade glasen ger ett liv till fasaden och mixas med den gröna streckmetalen där klätterväxter ska breda ut sig och skapa en inbäddad känsla. Med drygt 260 parkeringsplatser förser det hela den norra delen av kvarteret Piloten med boendeparkeringar, vilket minskar behovet av markparkeringar på ett effektivt sätt.

P-hus Piloten

Storbackavägen 10, Örebro
3 våningar + takparkering
266 parkeringsplatser

Ägare In Frigore

Elbilsladdning
Driftsatt 2019