P-hus Österport

Förmansgatan 15, Örebro

Kvarteren runt Österängsparken på Öster samnyttjar parkeringshuset Österport för att minska markparkeringar och skapa grönskande innergårdar fria från biltrafik. Den varierande plåtfasaden är en flört mellan platsens historiska koppling med de stora gasklockorna till bilens mekaniska kuggar och naturens färger.

Bottenvåningens lokaler skapar ett liv i området under fler av dygnet timmar och gör att både hälsa främjas och magen mättas. Granngemenskapen förbättras även när det skapas naturliga mötesplatser och en ökad trygghet.

P-hus Österport

Förmansgatan 15, Örebro
5 våningar
2 250 kvm lokaler
252 parkeringsplatser

Elbilsladdning
Driftsatt 2022

Bilder