Kv Piloten

Lillbackavägen 1, 3, 21, 23, 25, 27 & 29

I centrum av det expanderande Södra Ladugårdsängen i södra Örebro, finner man kvarteret Piloten, som färdigställts med drygt 200 hyreslägenheter. Där har vi varsamt designat en miljö som välkomnar en mångfald av boendetyper, erbjudande ett hem där varje livsskede kan blomstra och utvecklas.

Som en ljudbarriär för trafiken på Stenbackavägen skapar husen ett lugnt kvarter med liv i bottenvåningarna av restauranger och café. Vid infarten i området är husen högre, men stensockel på de nedre två våningarna och de delvis indragna takvåningarna med träfasad gör att skalan hålls nere.

Kv Piloten

Lillbackavägen 1, 3, 21, 23, 25, 27 & 29
4 till 9 våningar höga hus
201 hyreslägenheter
Inflytt 2021-2022

Ägare In Frigore

Grönskande innergård
Parkering i separat parkeringshus
Elbilsladdning
Cykelförråd
Barnvagnsrum
Förråd
Hiss

Kvarteret Piloten, strategiskt placerat som en övergång mellan den välbesökta fritidsanläggningen Gustavsvik och den nybildade stadsdelen Södra Ladugårdsängen, blomstrar upp som en vital del av Örebros södra port. En plats där närheten till stadens puls, rekreationsmöjligheter och frodiga natur erbjuder en kompletterande blandning av behov och önskemål. Här omfamnas du av bra kommunikationsmöjligheter direkt utanför dörren och en fulländad servicemeny – stor matvarubutik, ett urval av restauranger och ett café ligger bekvämt nära, vilket skapar en levande och trygg miljö. I harmoni med grannkvarteren ger Piloten en välkomnande och ny struktur till området Södra Ladugårdsängen, och definierar därmed Örebros sydliga ingång med livet snabbt tillgängligt.

Med en variation i putsade kulörer bryts huskropparna upp i mindre skala. Inspelen med träfasad på de lägre husen skapar en mjuk övergång till husen bredvid. Även delar av takvåningarna har träpanel som ge ett varierat taklandskap. Husen är sammanlänkade för att kunna optimera solcellsplacering i de bästa lägena samtidigt som alla kan ta del av energin de kommer ge.

I bottenvåningarna mot Storbackavägen ryms tre restauranger och ett café som skapar en puls i området. Parkering finns i parkeringshuset bredvid samt besöksparkeringar längs Lillbackavägen.

Bilder