Vi utvecklar med fokus på dig

Vår vision är att vara ledande inom utveckling och byggande av innovativa, hållbara bostäder och andra typer av fastigheter, där människor trivs och växer. Arbetet präglas av ett hängivet kvalitetstänkande och omtanke om detaljerna som gör skillnad för dig som boende eller hyresgäst.

Vi samarbetar med ledande arkitekter och entreprenörer för att omsätta idéer, skisser och ritningar till fysisk verklighet. Bland våra samarbetspartners är vi kända för att skapa och genomföra projekt med en långsiktig tanke och hållbarhet. Våra byggnader känns igen på vad vi kallar EYRA kvalitet, vilket för oss innebär stilren arkitektur, extra takhöjd, omsorgsfulla materialval, generösa balkonger och mycket mer.

Eyra Gruppen har sitt säte i Örebro, där en kärna av medarbetare lagt grunden till såväl gott renommé som lönsamhet sedan 2007.

Med omtanke

Naturliga material och kvalitet som håller i längden är en självklarhet för oss. Vi värnar om miljön både under byggtiden och under husets hela livslängd.

Många av våra hus är byggda i tegel, vilket ger husen en vacker fasad och låga underhållskostnader som i sin tur ger lägre kostnader framöver – det är sånt tänk som vi gillar. Precis som att många av våra fastigheter har solceller på taket, rymliga cykelförråd eller till och med cykellounge med möjlighet till tvätt och mek – allt för att uppmuntra och förenkla att leva livet mer hållbart.

För oss är hållbarhet inte bara viktigt i val av material, inredning eller leverantörer –  för oss handlar det även om social hållbarhet, trivsel och trygghet. Därför har flera av våra byggnader gemensamma takterasser med växthus som inbjuder till både umgänge med grannar och möjlighet till odling i någon av de stora odlingslådorna. I vissa fall finns gemensam bastu och el-bilspool som föreningen själv förvaltar. 

Vår mission sammanfattar vårt hållbarhetstänk på ett bra sätt  –

Med stor passion att driva byggbranchen mot ett mer hållbart byggande med minimal miljöpåverkan skapar vi miljöer som förbättrar människors livskvalitet samtidigt som de är kostnadseffektiva med hög kvalitet och bidrar till samhällets välmående.