Eyra Gruppen AB
Orvar Bergmarksplats 1, 702 23 Örebro
info@eyragruppen.se

Anna Cedermark
VD & Projektutveckling
070-223 77 00
Gunilla Bjällskog
Ekonomi
073-886 38 51
Mattias Ekman
Ekonomichef
073-8240012
Patrick Hjalmarsson
Styrelseordförande
070-191 39 00