Dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Syftet är att skydda den enskildes integritet och ge privatpersoner bättre kontroll över sina uppgifter. GDPR omfattar alla företag som har personregister, t.ex. kundregister, information om hyresgäster, intressenter, leverantörer eller personal.
Vi på Eyra Gruppen har uppdaterat vår hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Dina personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi vill med denna integritetspolicy förtydliga varför vi behöver dina uppgifter, hur länge vi sparar dina uppgifter och när det inte längre finns skäl att spara dem.

När behöver vi dina personuppgifter?
NÄR DU VILL FÅ INFORMATION OM VÅRA PROJEKT – bostadsrätt, parkering eller lokal. För att kunna skicka information om våra projekt behöver vi veta var vi kan nå dig. När du inte längre är intresserad av att få information om våra projekt så finns det inte skäl att spara dina uppgifter. Då kontaktar du oss så kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter.

NÄR DU VILL LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN – bostadsrätt, hyresrätt, parkering eller lokal. När du anmäler ditt intresse till en bostad måste vi kunna kontakta dig på ett enkelt sätt för att kunna skicka information, bjuda in dig till event, visningar och säljstart. Vi har även intresse av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter så att vi anpassar våra produktioner till marknaden.

Vi behöver också kunna registrera dig i vårt kösystem. Är du inte längre intresserad, finns inte skäl att spara dina uppgifter. Då kontaktar du oss så kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter.

NÄR DU SKA TECKNA ETT HYRESAVTAL FÖR BOSTAD
För att kunna erbjuda dig en bostad hos oss behöver vi behandla ytterligare uppgifter om dig. Vi behöver uppgift om din ekonomi, arbetsgivare/sysselsättning och eventuell medsökande. Vi kommer därför hämta in uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten, dessa uppgifter kommer vi spara så länge de är relevanta och aktuella. När du tecknat hyresavtal med oss har vi rättslig grund att spara dina personuppgifter så länge avtalet gäller. När ditt hyresavtal upphör kommer vi att spara dina uppgifter i 24 månader. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial kommer vi enligt gällande lagstiftning att spara i 7 år efter att avtalet upphört.

NÄR DU SKA TECKNA HYRESAVTAL FÖR LOKAL, PARKERINGSPLATS M.M
För att kunna upprätta avtal måste respektive parts personuppgifter uppges, i annat fall kan inte avtal ingås.När du tecknat hyresavtal med oss har vi rättslig grund att spara dina personuppgifter så länge avtalet gäller. När ditt hyresavtal upphör kommer vi att spara dina uppgifter i 24 månader. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial kommer vi enligt gällande lagstiftning att spara i 7 år efter att avtalet upphört.

NÄR DU SKA TECKNA FÖRHANDSAVTAL/UPPLÅTELSEAVTAL FÖR BOSTADSRÄTT
För att kunna upprätta avtal måste respektive parts personuppgifter uppges, i annat fall kan inte avtal ingås. När du är intresserad av att teckna förhandsavtal/upplåtelseavtal av bostadsrätt kan vi komma att dela dina personuppgifter med ansvarig samarbetspartner, exempelvis mäklare för att kunna låta dom föra dialog direkt med dig gällande bostaden. Vi ingår alltid avtal med dessa externa samarbetspartners, de lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifter får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. När du avyttrat din bostad kommer dina uppgifter att sparas i 12 månader för att kunna uppfylla lagkrav om kontrolluppgifter. Uppgifter om dig som finns i bokföringsmaterial kommer vi spara enligt gällande lagstiftning, för närvarande 7 år efter att avtalet upphört.

Dina rättigheter
Du kan när som helst begära att får veta vilka uppgifter vi har, du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Vill du inte vara kvar i vårt register så kommer vi att avidentifiera alla personuppgifter om dig. Vi vill göra dig uppmärksam på att om vi har ett tecknat avtal så kan vi inte radera dina personuppgifter förrän avtalet upphört och lagkrav uppfyllts. Vi kommer informera dig om vilken laglig grund vi behöver spara dina uppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn
Om vi gör väsentliga ändringar i integritetspolicyn kommer vi att skicka ett tydligt meddelande till dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vi kommer skicka meddelandet via e-post i de fall vi har tillgång till den, i annat fall kommer meddelandet skickas via post. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig
EYRA Gruppen AB (org nr 559153-7609), Orvar Bergmarks Plats 1, 702 23 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor, e-post therese.wettermark@eyragruppen.se eller mobil 076-677 95 24.