Bostadsrätter till salu

BRF Ankaret Aggerudsviken
Karlskoga
Bostadsrätter 112-152 kvm
Planerad inflytt våren 2024

Hyreslägenheter

Adolf Mörners Plan 1 B Adolfsberg Centrum
Hyreslägenheter 33 – 83 kvm, 1,5-4 ROK
Inflytt april 2023
Se mer hos In Frigore

Lillbackavägen 1 & 3 Södra Ladugårdsängen
Hyreslägenheter 26 – 98 kvm, 1-4 ROK
Se mer hos In Frigore

Lillbackavägen 21 & 23 Södra Ladugårdsängen
Hyreslägenheter 35 – 95 kvm, 1,5 – 4 ROK
Se mer hos In Frigore

Lillbackavägen 25, 27 & 29 Södra Ladugårdsängen
Hyreslägenheter 35 – 96 kvm, 1,5 – 4 ROK
Se mer hos In Frigore

Tidigare projekt

BRF Sanatorieparken Adolfsberg
Sanatorieskogen 11-17, Örebro
Bostadsrätter 35 – 125 kvm
Inflytt 2022

BRF Österport 2 Öster
Förmansgatan 10, Örebro
Bostadsrätter 44 – 171 kvm
Inflytt februari 2021

BRF Österport 1 Öster
Förmansgatan 4 & 8, Örebro
Bostadsrätter 44 – 171 kvm
Inflytt september 2020

BRF Gröngården Södra Ladugårdsängen
Termikgatan 49 A-F, Örebro
Bostadsrätter 41 – 88 kvm
Inflytt 2019

BRF Piloten 1 Södra Ladugårdsängen
Lillbackavägen 5, 7 & 9, Örebro
60 bostadsrätter 45 – 143 kvm
Inflytt 2017

BRF Piloten 2 Södra Ladugårdsängen
Lillbackavägen 11, 13 & 15 Örebro
78 bostadsrätter 39 – 83 kvm
Inflytt 2018

BRF Johannesörten Södra Ladugårdsängen
Karlsdalsallén 47 A-C, Örebro
70 bostadsrätter 41 – 145 kvm
Inflytt 2017

BRF Eyrafältet 1 Söder
Isgatan 2, 3 & 11 Örebro
92 bostadsrätter 55 – 129 kvm
Inflytt 2013

BRF Eyrafältet 2 Söder
Restalundsvägen 2 Örebro
74 bostadsrätter 26 – 184 kvm
Inflytt 2014

BRF Eyrafältet 3 Söder
Restalundsvägen 4 – 8 Örebro
36 bostadsrätter 70 – 96 kvm
Inflytt 2016